تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران دارای 158صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 158
حجم 119 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده   
فصل اول    
مقدمه    
موسیقی  
بیان مسئله    
اهمیت و ضرورت پژوهش  
هدف تحقیق    
سؤال پژوهش  
فرضیه پژوهش    
تعاریف مفهومی
۱ – موسیقی
۲ – دقت و تمرکز 
تعاریف عملیاتی   
موسیقی 
۲ – دقت 
فصل دوم   
پیشینه تحقیق  
هنر درمانی   
تعریف هنر  
مقدمه   
تعریف کنونی هنر درمانی   
بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA )   
هنر درمانی به عنوان یک تخصص    
تاریخچه 
سرآغازها  
وضعیت موجود   
جایگاه تئوری در هنر درمانی   
روش شناسی در هنر درمانی    
تعریف موسیقی درمانی 
موسیقی درمانی چیست ؟   
موسیقی درمانگر کیست ؟   
بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟    
چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟   
اهداف موسیقی درمانی    
فهم موسیقی   
پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی   
موسیقی درمانی برای همه   
اصول موسیقی   
مقدمه   
بیان مسئله   
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوالات تحقیق 
ابزار تحقیق 
مقدمه   
فالگیری چیست؟    
سوابق نظری  
سوابق تجربی   
مقدمه    
انواع فال 
دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟  
فالگیر کیست؟   
زنان مشتریان اصلی فالگیری
پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری 
فصل سوم   
تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق   
روش تحقیق
نمونه گیری و روش نمونه گیری
روش جمع آوری   
فصل چهارم    
مقدمه   
فصل پنجم 
بحث و نتیجه گیری   
بیان مشکلات تحقیق   
آمادگی    
شنیدن موسیقی   
جمع آوری و جذب انرژی   
تغییر جلسه های شفا بخشی  
ابزار اصلی موسیقی درمانی    
ابزار شماره ۱ موسیقی 
سبکهای موسیقی وریتم  
ابزار شماره ۲ موسیقی   
درمان از طریق تن و آلات موسیقی    
ابزار شماره ۳ موسیقی   
درمانهای صوتی   
زبان عملیات عالی مغز   
تأثیر علمی لالائی ها   
پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت   
هوش تجسمی    
تجدید حیات صوتی    
بالا بردن سرعت یادگیری    
گوش دادن به موسیقی  
الف -شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن )   
ب – هیأت صوت    
دیدن صوت   
هنر شنیدن  
گوش راست وگوش چپ    
گوش و حالت بدن   
دو چنگ هماهنگ    
صدا درمانی   
داستانهای شفابخش معجزه آسا   
اختلال کمبود توجه    
بیماری آلزایمر ( فراموشی )  
تاریخ موسیقی درمانی   
چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی   
طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی   
تم های آرام بخش    
موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران   
عوامل تعیین کننده انتخاب محرک    
همبسته های فیزیولوژیایی توجه  
تقسیم بندی دقت   
الف – متمرکز
ب – پراکنده 
شرایط دقت   
اقسام دقت  
عوامل مؤثر بر دقت
الف – عوامل خارجی
ب – عوامل روانی
ابزار سنجش دقت    
فصل سوم    
روش اجرای تحقیق  
جامعه  
نمونه و روش نمونه گیری   
روش پژوهش   
ابزار و وسایل اندازه گیری  
روش انجام آزمون    
روش نمره گذاری آزمون  
روشهای آماری    
آمار توصیفی
آمار استنباطی 
مقدمه    
بیان مسئله    
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف مفاهیم و متغیرها
سوالات تحقیق
مقدمه   
فالگیری چیست؟  
فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی 
فصل چهارم   
تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه  
بیان مسئله  
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف مفاهیم و متغیرها
سوالات تحقیق 
ابزار تحقیق 
سوابق تجربی    
تعاریف مفاهیم و متغیرها
سوالات تحقیق
ابزار تحقیق    
فصل پنجم   
نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها  
موسیقی درمانی    
موسیقی   
جامعه آماری    
ابزارسنجش  
نتایج تحقیق    
نظر پژوهشگر    
محدودیت ها    
پیشنهادات  
منابع    
ضمائم   
منابع

قسمتی از متن :


چکیده
در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی 1387 پرداخته شد  ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی 88 – 1387 می باشد که از این گروه تعداد 50 نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای 25 نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای 25 نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است .
ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است :
بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران از free


مطالب تصادفی